Kullanım Koşulları

Mesafeli Satış Sözleşmesi

1.TARAFLAR

1.1. DOPİNG TAHSİS EDEN (Bundan sonra HEMENSATARIM olarak anılacaktır.)

Adı/Soyadı/Unvanı:

Adresi:

Telefon:

E-Posta:

1.2.DOPİNG SATIN ALAN (Bundan sonra SATICI olarak anılacaktır.)

Adı/Soyadı/Unvanı:

Adresi:

Telefon:

E-Posta:

2. GENEL HÜKÜMLER

2.1. Üyeler www.hemensatarim.com internet sitesi ve/veya mobil uygulamada yayınlanan ilanlarının diğer ilanlardan farklı biçimlerde HEMENSATARIM kullanıcıları tarafından daha kolay farkedilebilmesi, ulaşılabilmesi, ilanlarının görsel etkinliğinin arttırılabilmesi gibi amaçlarla “HEMENSATARIM” tarafından sunulan ücrete tabi Doping hizmetlerinden faydalanabilirler.

2.2. Doping sayesinde Üyeler “HEMENSATARIM Üyelik Hesabı” üzerinden girmiş oldukları ilan içeriklerinin listelemede farklı biçimlerde yer almasının sağlayabilirler.

2.3. Doping, sadece seçilmiş olduğu ilana aittir, başka bir ilana devri vb. gibi bir husus mümkün değildir. Bu hususun tespiti halinde söz konusu ilan/ilanlar ve doping süresiz olarak yayından kaldırılır ve ödenen doping ücreti iade edilmez. Bu durum ile ilgili bir zararın doğmuş ya da doğabilecek olduğu hallerde HEMENSATARIM’ın tazmin yükümlülüğünün bulunmadığı; söz konusu zararların meydana gelmesinde sebep olan Satıcı; zararı nakden veya defaten tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.4. Doping alınan ilanda ilk yer alan ürün dışında farklı bir ürün satışı yapılamaz, bu durumun HEMENSATARIM tarafından tespit edilmesi halinde söz konusu ilan ve doping süresiz olarak yayından kaldırılır ve ödenen doping ücreti iade edilmez. Bu durum ile ilgili bir zararın doğmuş ya da doğabilecek olduğu hallerde HEMENSATARIM’ın tazmin yükümlülüğünün bulunmadığı; söz konusu zararların meydana gelmesinde sebep olan Satıcı; zararı nakden veya defaten tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.5. Doping, Üye tarafından seçilmiş olan süre bitiminden önce ya da sonra farklı bir ilana aktarılamaz, bu durumun HEMENSATARIM tarafından tespit edilmesi halinde söz konusu ilan ve doping süresiz olarak yayından kaldırılır ve ödenen doping ücreti iade edilmez. Bu durum ile ilgili bir zararın doğmuş ya da doğabilecek olduğu hallerde HEMENSATARIM’ın tazmin yükümlülüğünün bulunmadığı; söz konusu zararların meydana gelmesinde sebep olan Satıcı; zararı nakden veya defaten tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.6. Dopingi yayında olan ilanın üye tarafından yayından kaldırılması ya da bağlı bulunduğu ilanın “Site Kurallarına veyahut mevzuat hükümlerine aykırı olduğu durumlarda HEMENSATARIM ilanı ve Dopingi süresiz olarak yayından kaldırır ve ilan sahibine Üye’ ye ödeme iadesi yapmaz.

2.7. HEMENSATARIM, Dopingini kullanılması ile ürünün satılmasına dair garanti taahhüdü vermemektedir. Doping verilen ilanda ki ürün/ürünler satılmadığı takdirde satıcının ürünün satılmaması ile ilgili herhangi bir itiraz hakkı bulunmamakta olup; zarara uğradığından bahisle HEMENSATARIM tarafından söz konusu zararın tazmin edilmesi mümkün değildir. Satıcı iş bu hususta HEMENSATARIM’ın hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.8. Doping verilen ilana ait ürünün satılamaması durumunda ücret iadesi kesinlikle yapılmaz.

2.9. Doping içerik kuralları, ilgili alanlara uygulanacak doping türleri ve ücretleri HEMENSATARIM tarafından belirlenir. HEMENSATARIM söz konusu içerik kurallarını ve ücretlerini “sitede ve/veya mobil uygulamada Üyelere duyurulmak kaydıyla istediği zaman değiştirme hak ve yetkisine sahiptir.

1.1.DOPİNG TAHSİS EDEN (HEMENSATARIM)

Adı/Soyadı/Unvanı:

Adresi:

Telefon:

E-posta:

İmza:

1.2.DOPİNG SATIN ALAN (SATICI)

Adı/Soyadı/Unvanı:

Adresi:

Telefon:

E-posta:

İmza:

Çerezler

Bu web sitesi, web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezler kullanmaktadır. Çerez Politikası

Kabul Et